EC4RC

När EFCC (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) bildades i juni 2007, genom sammangåendet mellan EC4 (European Communities Confederarion of Clinical Chemistry = organisationen för kemister inom klinisk kemi i Europa) och FESCC (Forum of the Euopean Societies of Clinical Chemistry = organisation för verksamma inom klinisk kemi i Europa, dominerat av läkare) så försvann båda dessa organisationer från Europakartan. Det som finns kvar av EC4 och som lever vidare är EC4RC (European Communities Confederarion of Clinical Chemistry Register Commission). EC4RC skall administrera och vidareutveckla det register på sjukhuskemister som uppfyller det kompetenskrav som EC4 skapade. Om man uppfyller dess krav ger det behörighet att kalla sig "Specialist of Laboratory Medicine" (förkortat EuSpLM). EC4RC skall även inom EU arbeta för en harmonisering av sjukhuskemistutbildningen bland EU-länderna för att underlätta den fria rörligheten för sjukhuskemister mellan EU länderna.

Mats Ohlson är svensk representant i EC4RC.

Det finns mer att läsa om EC4RC på adressen www.eflm.eu