EFLM WG-Register

När EFCC (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) bildades i juni 2007, genom sammangåendet mellan EC4 (European Communities Confederarion of Clinical Chemistry = organisationen för kemister inom klinisk kemi i Europa) och FESCC (Forum of the Euopean Societies of Clinical Chemistry = organisation för verksamma inom klinisk kemi i Europa, dominerat av läkare) så försvann båda dessa organisationer från Europakartan. Det som fanns kvar av EC4 levde kvar som EC4RC (European Communities Confederarion of Clinical Chemistry Register Commission) fram till 2018, då EC4RC inkorporerades helt och hållet med EFLM. EFLM Profession Committee ansvarar för utbildningsplaner och krav för European Specialist in Laboratory Medicine, EuSpLM. EFLM-WG Register arbetar med att harmonisera sjukhuskemistutbildningarna i Europa och få professionen erkänd och listad i EU-direktivet (2005/36/EG och 2013/55/EU) om fri arbetskraftsrörlighet. Om man uppfyller dess krav ger det behörighet att kalla sig "Specialist of Laboratory Medicine" (förkortat EuSpLM). I Sverige finns två sjukhuskemister med denna behörighet. Den ena med finsk och den andra med spansk utbildning.

Mats Ohlson är svensk representant i EFLM.

Det finns mer att läsa om EFLM WG-Register och EuSpLM på adressen www.eflm.eu