Välkommen till vår hemsida

Hemsidan uppdateras allt eftersom vi får förslag på kompletteringar och nya funktioner. Vi vill att ni fortsätter att komma med synpunkter och förslag till mig som webbmaster.

SSKFs Utbildningsdagar kommer att hållas den 20-21 maj 2024 (via Zoom)

Den 17-20 september 2024 äger XXXIX Nordic Congress in Clinical Chemistry som tillika är Vårmöte i Klinisk kemi 2024 årstiden till trots

SSKF jobbar vidare med vår svenska modell för en svensk sjukhuskemistutbildning. I arbetsgruppen ingår representanter från både SSKF och SFKK.

Hemsidan skall:

Hemsidan blir vad vi alla gör den till.

Hälsningar

Mats Ohlson Pär Leijonhufvud
Ordförande Webbmaster

Welcome to the homepage of The Swedish Association of Clinical Biochemists

The Swedish Association of Clinical Biochemists, is an association of academically educated biochemists working in public and private laboratories within the field of clinical chemistry and laboratory medicine. According to the EC4 Syllabus a Clinical Biochemist is in most EU-countries, called European Specialist in Laboratory Medicine (EuSpLM).

Best regards

Mats Ohlson Pär Leijonhufvud
President webmaster
Click here for text in english Klicka här för svensk text